Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe werkboeken schooljaar 2018-2019

Kopafbeelding

Jaarlijks worden de werkboeken van Thema's Maatschappijleer geactualiseerd. In augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.
Staat u nog niet bij ons geregistreerd en geeft u komend schooljaar les uit onze methode? Stuur dan een e-mail aan en vermeld daarin welk (les/)werkboek u wilt ontvangen.

Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

Herziening Maatschappijkunde uitgesteld

Kopafbeelding

In tegenstelling tot onze eerdere aankondiging verschijnen alle herziene katernen Maatschappijkunde in juli 2020. 

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft ons laten weten dat de syllabus voor Maatschappijkunde wordt geactualiseerd. In de syllabus staan de specificaties van de eindtermen per niveau. Wij zijn blij met een actualisatie, omdat de examenstof daarmee beter aansluit op deze tijd en de leefwereld van de leerling. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op het gebied van de media, die nu niet in het examenprogramma zijn opgenomen. De syllabus verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2019.

We vinden het erg belangrijk dat de boeken die we uitgeven voldoen aan de laatste exameneisen. De voor het komend schooljaar aangekondigde nieuwe katernen Politiek, Criminaliteit en Media verschijnen daarom in juli 2020, samen met Pluriforme samenleving en Werk. Dit geldt zowel voor KGT als Basisberoepsniveau.
Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar. 

 

Les 'Schuldig of onschuldig' wint derde prijs

Redacteuren van Uitgeverij Essener Jordi Vermeulen en Heleen Ruijg hebben met hun les ‘Schuldig of onschuldig’ over de zaak Lucia de B. de derde prijs van Nederland gewonnen bij de Educatieve Parel-competitie. Het thema van deze competitie voor educatieve auteurs was ‘wat is een feit?’. In de les beoordelen leerlingen feitelijke informatie uit echte rechtbankdossiers en beslissen ze of verpleegkundige Amanda H. schuldig is aan de dood van meerdere patiënten. Na hun vonnis horen ze van advocaat Stijn Franken via een videoboodschap wat de echte rechters in deze zaak hebben beslist. Tot slot spreekt Lucia de Berk de klas toe. Een van haar uitspraken: “Doet het er voor de schuldvraag toe dat ik mijn middelbare schooldiploma heb vervalst?”

De derde prijs leverde een geldbedrag op van 300 euro. Dit bedrag is gedoneerd aan het Innocence Project, dat zich inzet voor onterecht veroordeelden in Nederland en op de voormalige Nederlandse Antillen.

Download hier de docentenhandleiding, de benodigde bijlage I, bijlage II en de bijbehorende powerpointpresentatie.