Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Gebruikersdag 'Digitaal leren'

Kopafbeelding

Op 12 maart 2018 organiseert Uitgeverij Essener in het centrum van Utrecht een gebruikersdag die in het teken zal staan van digitaal leren.

Helaas is vanwege de grote belangstelling inschrijving niet meer mogelijk.

Op deze dag heeft onze digitale lesmethode een centrale plaats. Gebruikers die hiermee werken kunnen met elkaar ervaringen en tips uitwisselen. Andere geïnteresseerde docenten kunnen een introductieworkshop volgen. Daarnaast zal de uitgeverij haar nieuwe ideeën presenteren en zullen verschillende docenten presentaties geven over educatieve digitale tools die zij voor het vak inzetten. In het middagprogramma zal er ruimte zijn om met collega’s ervaringen te delen met de herziene lesmethoden óf om met elkaar dieper in te gaan op de aanvullende digitale producten van Essener.

Voor een lunch wordt gezorgd en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Klik hier om de uitnodigingsbrief te downloaden. 

Nieuwe eindexamenkaternen Maatschappijkunde!

Kopafbeelding

Vanaf schooljaar 2018/2019 verschijnen er nieuwe edities voor de eindexamenkaternen Politiek, Criminaliteit en Massamedia voor de niveaus BB en KGT. Op dit moment is de redactie druk bezig met deze herzieningen. In dit proces komen we graag tegemoet aan wensen van docenten en leerlingen. Wilt u met ons meedenken? Stuur dan een e-mail naar o.v.v. Maatschappijkunde.

Vanaf het schooljaar 2019/2020 brengen we ook nieuwe eindexamenkaternen uit voor de edities van Pluriforme samenleving en Werk. Vanaf dit schooljaar zullen de eindexamenkaternen ook te gebruiken zijn met onze digitale lesmethode.
 

Les 'Schuldig of onschuldig' wint derde prijs

Redacteuren van Uitgeverij Essener Jordi Vermeulen en Heleen Ruijg hebben met hun les ‘Schuldig of onschuldig’ over de zaak Lucia de B. de derde prijs van Nederland gewonnen bij de Educatieve Parel-competitie. Het thema van deze competitie voor educatieve auteurs was ‘wat is een feit?’. In de les beoordelen leerlingen feitelijke informatie uit echte rechtbankdossiers en beslissen ze of verpleegkundige Amanda H. schuldig is aan de dood van meerdere patiënten. Na hun vonnis horen ze van advocaat Stijn Franken via een videoboodschap wat de echte rechters in deze zaak hebben beslist. Tot slot spreekt Lucia de Berk de klas toe. Een van haar uitspraken: “Doet het er voor de schuldvraag toe dat ik mijn middelbare schooldiploma heb vervalst?”

De derde prijs leverde een geldbedrag op van 300 euro. Dit bedrag is gedoneerd aan het Innocence Project, dat zich inzet voor onterecht veroordeelden in Nederland en op de voormalige Nederlandse Antillen.

Download hier de docentenhandleiding, de benodigde bijlage I, bijlage II en de bijbehorende powerpointpresentatie.