Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Boekenlijsten schooljaar 2018-2019

De examenkaternen Maatschappijkunde voor het Vmbo worden vernieuwd. Deze zomer komen de katernen Politiek, Criminaliteit en Massamedia uit (zowel KGT als BB). Daarnaast worden jaarlijks de werkboeken Thema's Maatschappijleer geactualiseerd; in augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.
Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode 
voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

Gebruikersdag 'Digitaal leren'

Kopafbeelding

Op 12 maart 2018 organiseert Uitgeverij Essener in het centrum van Utrecht een gebruikersdag die in het teken zal staan van digitaal leren.

Helaas is vanwege de grote belangstelling inschrijving niet meer mogelijk.

Op deze dag heeft onze digitale lesmethode een centrale plaats. Gebruikers die hiermee werken kunnen met elkaar ervaringen en tips uitwisselen. Andere geïnteresseerde docenten kunnen een introductieworkshop volgen. Daarnaast zal de uitgeverij haar nieuwe ideeën presenteren en zullen verschillende docenten presentaties geven over educatieve digitale tools die zij voor het vak inzetten. In het middagprogramma zal er ruimte zijn om met collega’s ervaringen te delen met de herziene lesmethoden óf om met elkaar dieper in te gaan op de aanvullende digitale producten van Essener.

Voor een lunch wordt gezorgd en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Klik hier om de uitnodigingsbrief te downloaden. 

Nieuwe eindexamenkaternen Maatschappijkunde!

Kopafbeelding

Vanaf schooljaar 2018/2019 verschijnen er nieuwe edities voor de eindexamenkaternen Politiek, Criminaliteit en Massamedia voor de niveaus BB en KGT. Op dit moment is de redactie druk bezig met deze herzieningen. In dit proces komen we graag tegemoet aan wensen van docenten en leerlingen. Wilt u met ons meedenken? Stuur dan een e-mail naar o.v.v. Maatschappijkunde.

Vanaf het schooljaar 2019/2020 brengen we ook nieuwe eindexamenkaternen uit voor de edities van Pluriforme samenleving en Werk. Vanaf dit schooljaar zullen de eindexamenkaternen ook te gebruiken zijn met onze digitale lesmethode.