Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Vernieuwing Themasites Essener

Kopafbeelding

Op dit moment wordt hard gewerkt aan nieuwe Themasites voor Havo en Vwo. Deze nieuwe versies van themashavo.nl en themasvwo.nl zijn te gebruiken op computer en tablet met álle browsers. Aan de vertrouwde interactieve opdrachten zijn ook veel video-opdrachten toegevoegd.

De nieuwe Themasites voor Havo en Vwo zijn medio maart 2019 beschikbaar.

Nieuwe boekenlijsten schooljaar 2019-2020

Jaarlijks worden de werkboeken van Thema's Maatschappijleer geactualiseerd. In augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.
Staat u nog niet bij ons geregistreerd en geeft u komend schooljaar les uit onze methode? Stuur dan een e-mail aan en vermeld daarin welk (les/)werkboek u wilt ontvangen.

Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

Nieuwe methode MBO Burgerschap

Onze redactie ontwikkelt een nieuwe lesmethode Burgerschap voor het MBO. In eerste instantie richten we ons op niveau 3 en 4. Ons streven is de MBO-methode medio 2021 uit te brengen.

Lijkt het u leuk met ons mee te denken over de opzet en didactiek van deze nieuwe methode, mail dan naar .