Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Essener gaat verder onder de vlag van Malmberg

We delen u graag mee dat we recentelijk tot overeenstemming zijn gekomen met uitgeverij Malmberg voor een overname van Essener. Hiermee ontstaat ook voor de toekomst een stevige basis in de ontwikkeling van onze folio en digitale lesmethoden. 
 
We blijven onze eigen identiteit behouden. Het bestaande team blijft werken vanuit de vertrouwde locatie in Wormerveer en ook alle contactgegevens blijven ongewijzigd. 
Theo Rijpkema en Theo Schuurman, de oorspronkelijke oprichters van de uitgeverij, zullen zich de komende tijd geleidelijk aan verder terugtrekken uit de dagelijkse activiteiten. Dit proces wordt gedragen door het zelfsturende karakter van de deelteams en de aanwezigheid van Mirjam Tuinder, die als uitgever met veel ervaring binnen het onderwijsveld inmiddels haar plek binnen Essener heeft gevonden.
 

Nieuwe verschijningsdata Maatschappijkunde

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) is, zoals we al eerder gemeld hebben, bezig met een herziening van de syllabus voor Maatschappijkunde. Deze syllabus beschrijft de specificaties van de eindtermen per niveau en is dus van belang voor het eindexamen. Aanvankelijk zou de aangepaste syllabus in voorjaar 2019 verschijnen, maar door vertraging van het project heeft het CvTE de verschijningsdatum met een jaar uitgesteld naar voorjaar 2020. Het eerste schooljaar dat de vernieuwde syllabus in het Centraal Schriftelijk worden afgetoetst is daarmee verschoven naar 2021-2022.

Als ontwikkelaars van examenkaternen voor Maatschappijkunde zijn wij afhankelijk van de inhoud van de syllabus en dus zijn wij genoodzaakt de uitgave van de nieuwe katernen ook een jaar uit te stellen. De katernen Werk en Pluriforme samenleving, geschikt voor schoolexamens, zijn beschikbaar voor het schooljaar 2020-2021. De katernen Politiek, Criminaliteit en Media, bedoeld voor het Centraal Schriftelijk Examen, zullen verschijnen voor het schooljaar 2021–2022. De nieuwe examenkaternen zullen perfect aansluiten op de vernieuwde syllabus en dus kunt u uw leerlingen een gedegen voorbereiding bieden op het centraal examen van 2022.

Uiteraard blijven de bestaande examenkaternen Maatschappijkunde komend schooljaar volop leverbaar.

De digitale tool Quizlet

Kopafbeelding

Leerlingen kunnen met de digitale tool Quizlet op een interactieve manier grote aantallen begrippen leren. Dit kan zowel zelfstandig als in groepjes, in de les of thuis. Tijdens onze studiemiddagen ontvingen we positieve reacties op de tool. Omdat  we docenten graag werk uit handen nemen, hebben we de belangrijkste begrippen uit onze methoden in Quizlet gezet. De begrippen voor Vmbo zijn nu beschikbaar. In juni worden ook de begrippen voor Havo en Vwo in Quizlet geplaatst.

De begrippensets zijn makkelijk te vinden door te zoeken op ‘Essener’ (let op dat je zoekt naar 'studiesets') of klik op deze linkAls docent kun je trouwens ook zelf begrippensets maken. Via een link stel je die beschikbaar aan leerlingen.