Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe boekenlijsten schooljaar 2021-2022

De boekenlijsten voor het nieuwe schooljaar zijn weer beschikbaar. Voor het komende schooljaar hebben we onze methode voor HAVO in zijn geheel vernieuwd, zowel het lesboek als het werkboek.Ook de examenkaternen Politiek, Criminaliteit en Media zijn geactualiseerd. Ze zijn gebaseerd op de vernieuwde syllabus Maatschappijkunde VMBO 2022. 
Onze nieuwe methode Burgerschap voor MBO hebben we uitgebreid met een nieuwe methode voor Entrée-2, zie ook onze MBO website.

Jaarlijks worden de werkboeken van Thema's Maatschappijleer geactualiseerd. In augustus sturen we een gratis exemplaar aan alle bij ons bekende docent-gebruikers.

Staat u nog niet bij ons geregistreerd en geeft u komend schooljaar les uit onze methode? Stuur dan een e-mail aan en vermeld daarin welk (les/werkboek) u wilt ontvangen.

Naast de folio methode is er ook een digitale lesmethode voor alle niveaus maatschappijleer. U kunt daarvoor een proeflicentie aanvragen via essener.nl/digitaal.

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO en MBO.
De boekenlijst voor de uitgaven via app4learning en Schooltas vindt u hier.

Het examenvak maatschappijwetenschappen voor havo en vwo volgt sinds 2019 een nieuw programma. De examenkaternen Maatschappijwetenschappen van Essener zijn gebaseerd op het oude programma en sluiten niet aan op de stof van het huidig centraal schriftelijk examen. U kunt de katernen wel gebruiken ter ondersteuning en verdieping in uw klassen, maar niet als inhoudelijk voorbereiding op het examen.

De zes titels zijn beperkt beschikbaar en zullen vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer worden aangeboden.

Thema's Havo vernieuwd en actueel

Voor het volgende schooljaar komt Essener met een geheel vernieuwde Havo methode. We hebben een paar vernieuwingen alvast op een rij gezet:

✓ Inhoudelijke herziening van o.a. de hoofdstukken Pluriforme samenleving en Verzorgingsstaat.

✓ Meer infographics en vernieuwde vormgeving.

✓ Begincases, tekstbronnen, vragen, opdrachten en beeldmateriaal worden geactualiseerd.  

In het voorjaar ontvangt u een proefexemplaar met een deel van het nieuwe materiaal, zodat u het nieuwe boek alvast kunt bekijken!

Data Actualiteitentoets

Alle docenten met een licentie voor de docentenportal kunnen gebruikmaken van de actualiteitentoets. De actualiteitentoets verschijnt zeven maal per schooljaar met een A- en B-versie die elk zestien vragen bevatten.

De laatste toets van het schooljaar wordt zoals gebruikelijk op dinsdagochtend voor 11:00 uur in de docentenportal geplaatst:
 
  • Week 20, dinsdag 18 mei 2021

Wilt u een voorbeeld zien van de actualiteitentoets? Klik dan hier om de laatste actualiteitentoets van het schooljaar 2019-2020 te bekijken.

Tips bij gebruik actualiteitentoets

De actualiteitentoets is hét middel om leerlingen te leren het nieuws te volgen. Wij bieden u hier (.pdf) enkele tips en aanwijzingen hoe u de toets kunt inpassen in uw lesprogramma.

Er is een A- en een B-versie van de actualiteitentoets. Globaal gesproken zijn de A-vragen geschikt voor 4/5 havo en 4/5/6 vwo. De B-vragen zijn meer afgestemd op de derde klassen havo en vwo en op het vmbo.