Educatieve uitgeverij voor maatschappijleer

Nieuwe eindexamenkaternen Maatschappijkunde!

Kopafbeelding

Vanaf schooljaar 2018/2019 verschijnen er nieuwe edities voor de eindexamenkaternen Politiek, Criminaliteit en Massamedia voor de niveaus BB en KGT. Op dit moment is de redactie druk bezig met deze herzieningen. In dit proces komen we graag tegemoet aan wensen van docenten en leerlingen. Wilt u met ons meedenken? Stuur dan een e-mail naar o.v.v. Maatschappijkunde.

Vanaf het schooljaar 2019/2020 brengen we ook nieuwe eindexamenkaternen uit voor de edities van Pluriforme samenleving en Werk. Vanaf dit schooljaar zullen de eindexamenkaternen ook te gebruiken zijn met onze digitale lesmethode.
 

Actualisatie en herziening

Kopafbeelding

In augustus hebben alle bij ons geregistreerde docent-gebruikers van Thema's Maatschappijleer voor Vmbo de vernieuwde en geactualiseerde (les)werkboeken met veel nieuwe, actuele opdrachten ontvangen.
 
De Havo en Vwo lesmethoden zijn geheel herzien, de definitieve les- en werkboeken van beide niveaus zijn in augustus toegestuurd aan alle Havo en/of Vwo docenten.  

Voor titel- en prijsinformatie, zie onze boekenlijst voor VMBO en HAVO/VWO.